Patakaran sa DMCA ng Plagiarism Detector

Ang patakarang ito ng Digital Millennium Copyright Act (“Patakaran”) ay nalalapat sa website ng plagiarism-detector.com (“Website” o “Serbisyo”) at alinman sa mga nauugnay na produkto at serbisyo nito (sama-sama, “Mga Serbisyo”) at binabalangkas kung paano itong Website operator Ang (“Operator”, “kami”, “amin” o “aming”) ay tumutugon sa mga abiso sa paglabag sa copyright at kung paano ka (“ikaw” o “iyo”) ay maaaring magsumite ng reklamo sa paglabag sa copyright.

Ang proteksyon ng intelektwal na ari-arian ay pinakamahalaga sa amin at hinihiling namin sa aming mga user at sa kanilang mga awtorisadong ahente na gawin din ito. Patakaran namin na mabilis na tumugon sa mga malinaw na abiso ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright na sumusunod sa United States Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ng 1998, ang text nito ay makikita sa website ng US Copyright Office. Ginawa ang patakarang ito ng DMCA gamit ang generator ng patakaran ng DMCA.

Ano ang dapat isaalang-alang bago magsumite ng reklamo sa copyright

Bago magsumite ng reklamo sa copyright sa amin, isaalang-alang kung ang paggamit ay maituturing na patas na paggamit. Ang patas na paggamit ay nagsasaad na ang mga maikling sipi ng naka-copyright na materyal ay maaaring, sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon, ay ma-quote sa verbatim para sa mga layunin tulad ng pagpuna, pag-uulat ng balita, pagtuturo, at pananaliksik, nang hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa o pagbabayad sa may-ari ng copyright. Kung isinasaalang-alang mo ang patas na paggamit, at gusto mo pa ring magpatuloy sa isang reklamo sa copyright, maaaring gusto mo munang makipag-ugnayan sa user na pinag-uusapan upang makita kung maaari mong lutasin ang usapin nang direkta sa user.

Pakitandaan na kung hindi ka sigurado kung ang materyal na iyong iniuulat ay sa katunayan ay lumalabag, maaari mong hilingin na makipag-ugnayan sa isang abogado bago maghain ng abiso sa amin.

Hinihiling sa iyo ng DMCA na ibigay ang iyong personal na impormasyon sa notification ng paglabag sa copyright. Kung nag-aalala ka tungkol sa pagkapribado ng iyong personal na impormasyon, maaari mong hilingin na kumuha ng ahente upang mag-ulat ng lumalabag na materyal para sa iyo.

Mga abiso ng paglabag

Kung isa kang may-ari ng copyright o ahente nito, at naniniwala kang lumalabag sa iyong mga copyright ang anumang materyal na available sa aming Mga Serbisyo, maaari kang magsumite ng nakasulat na notification sa paglabag sa copyright (“Notification”) gamit ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa ibaba alinsunod sa DMCA. Ang lahat ng naturang Notification ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng DMCA. Maaari kang sumangguni sa isang generator ng abiso sa pagtanggal ng DMCA o iba pang katulad na serbisyo upang maiwasang magkamali at matiyak ang pagsunod sa iyong Notification.

Ang paghahain ng reklamo sa DMCA ay simula ng isang paunang natukoy na legal na proseso. Ang iyong reklamo ay susuriin para sa katumpakan, bisa, at pagkakumpleto. Kung natugunan ng iyong reklamo ang mga kinakailangang ito, maaaring kabilang sa aming tugon ang pag-alis o paghihigpit sa pag-access sa pinaghihinalaang lumalabag na materyal pati na rin ang permanenteng pagwawakas ng mga account ng umuulit na lumalabag.

Kung aalisin o hihigpitan namin ang pag-access sa mga materyal o wakasan ang isang account bilang tugon sa isang Notification ng di-umano'y paglabag, gagawa kami ng magandang loob na pagsisikap na makipag-ugnayan sa apektadong user na may impormasyon tungkol sa pag-aalis o paghihigpit ng access, kasama ang mga tagubilin para sa paghahain ng counter -abiso.

Sa kabila ng anumang salungat na nilalaman sa anumang bahagi ng Patakaran na ito, ang Operator ay may karapatang gumawa ng walang aksyon sa pagtanggap ng isang abiso sa paglabag sa copyright ng DMCA kung hindi ito sumunod sa lahat ng mga kinakailangan ng DMCA para sa mga naturang notification.

Mga counter-notification

Ang isang user na nakatanggap ng Notification ng paglabag sa copyright ay maaaring gumawa ng counter-Notification alinsunod sa mga seksyon 512(g)(2) at (3) ng US Copyright Act. Kung nakatanggap ka ng Notification ng paglabag sa copyright, nangangahulugan ito na ang materyal na inilarawan sa Notification ay inalis mula sa aming Mga Serbisyo o ang access sa materyal ay pinaghigpitan. Mangyaring maglaan ng oras upang basahin ang Notification, na kinabibilangan ng impormasyon sa Notification na natanggap namin. Upang maghain ng counter-notification sa amin, dapat kang magbigay ng nakasulat na komunikasyon na sumusunod sa mga kinakailangan ng DMCA.

Pakitandaan na kung hindi ka sigurado kung ang ilang partikular na materyal ay lumalabag sa mga copyright ng iba o na ang materyal o aktibidad ay inalis o pinaghigpitan nang hindi sinasadya o maling pagkilala, maaari kang makipag-ugnayan sa isang abogado bago maghain ng counter-notification.

Sa kabila ng anumang salungat na nilalaman sa anumang bahagi ng Patakaran na ito, ang Operator ay may karapatang gumawa ng walang aksyon sa pagtanggap ng isang counter-notification. Kung nakatanggap kami ng counter-notification na sumusunod sa mga tuntunin ng 17 USC § 512(g), maaari naming ipasa ito sa taong nag-file ng orihinal na Notification.

Mga pagbabago at pagbabago

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Patakaran na ito o ang mga tuntunin nito na nauugnay sa Website at Mga Serbisyo anumang oras sa aming paghuhusga. Kapag ginawa namin, babaguhin namin ang na-update na petsa sa ibaba ng pahinang ito, mag-post ng abiso sa pangunahing pahina ng Website. Maaari rin kaming magbigay ng paunawa sa iyo sa iba pang mga paraan ayon sa aming pagpapasya, tulad ng sa pamamagitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na iyong ibinigay.

Magiging epektibo kaagad ang na-update na bersyon ng Patakarang ito sa pag-post ng binagong Patakaran maliban kung tinukoy. Ang iyong patuloy na paggamit ng Website at Mga Serbisyo pagkatapos ng petsa ng bisa ng binagong Patakaran (o iba pang pagkilos na tinukoy sa oras na iyon) ay bubuo ng iyong pahintulot sa mga pagbabagong iyon.

Pag-uulat ng paglabag sa copyright

Kung gusto mong ipaalam sa amin ang lumalabag na materyal o aktibidad, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga detalye sa ibaba:

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Ene 1, 2024