Navigeer naar boven

Plagiaatdetector nieuwste versiefuncties

Plagiaatdetectie nieuwste lijst met geavanceerde functies:

AI-tekstdetector

AI-tekstdetector

Plagiaatdetector heeft onlangs onze nieuwste ontwikkeling toegevoegd: een AI-detectie-engine waarmee een aantal AI's kunnen worden gedetecteerd: Chat GPT, Google Gemini, Hugging Chat en Bing Bard

UACE-module

UACE-module

UACE - staat voor 'Unicode Anti-Cheating Engine'. Deze module voert analyses uit om de meest gebruikte cheatstrategie te detecteren, waarbij Unicode-symbolen worden vervangen door 'gelijke' alternatieven

Sci-Pap-databasecontrole

Sci-Pap-databasecontrole

SciPap - staat voor 'Scientific Papers Database', deze exacte database is samengesteld door uw webcrawling harvester - een analytische zoekmachine die internet doorzoekt naar wetenschappelijke artikelen

Plagiaatdetector Basiscontroletypen:

Wereldwijde internetcontrole

Wereldwijde internetcontrole

Dit is een standaard - grootste zoekactie naar plagiaat op het world wide web. Plagiaatdetector gebruikt Google, Bing en Yahoo als wereldwijde aanbieders van zoekresultaten. Er wordt in meer dan 4 miljard bronnen naar kopieën gezocht!

PDAS-databasecontrole

PDAS-databasecontrole

Plagiaatdetector Accumulator Server - uw eigen database met documenten om plagiaatcontroles uit te voeren. U kunt eenvoudig documenten toevoegen aan of verwijderen uit deze database. Het werkt als een LAN-toegangsserver met meerdere clients

PDAS-databasecontrole

Gecombineerde cheque - internet + database

Dit omvat beide eerdere zoekbereiken - met deze instelling kan Plagiaatdetector alle aangeboden bronnen controleren: het wereldwijde internet en uw aangepaste database. Dit is de meest complete plagiaatzoekopdracht

Plagiaatdetector Gemeenschappelijke functies:

Exportfunctie voor originaliteitsrapport

Exportfunctie voor originaliteitsrapport

Soms moet u een originaliteitsrapport exporteren naar een handiger formaat - PDF\CSV\HTML enz. Dit is precies de functionaliteit die u kunt gebruiken! Er kan ook een samenvattend rapport worden gegenereerd

Documentbeheerder

Documentbeheerder

Dit exacte venster maakt het mogelijk om documenten toe te voegen en te verwijderen om later op plagiaat te worden gecontroleerd. Deze functionaliteit omvat ook een testtool voor tekstextractie en enkele aanvullende TE-instellingen

Lijsten uitsluiten en opnemen

Lijsten uitsluiten en opnemen

Soms moet u voorkomen dat u een specifieke bron van een document controleert om vals-positieve resultaten te voorkomen, of juist het tegenovergestelde doen: Plagiaatdetector dwingen een specifieke pagina te controleren

Optie 'Mappencontrole'

Optie 'Mappencontrole'

Hierdoor kunt u een plagiaatcontrole uitvoeren op een map met documenten. Hiervoor is geen voorafgaande indexering vereist, maar het is aanzienlijk langzamer dan controles in de PDAS-database

Snelle controle versus geavanceerde start

Snelle controle versus geavanceerde start

Plagiaatdetector heeft twee handige startpunten: het eerste - om snel te controleren aan de hand van de standaardinstellingen en het tweede - een gedetailleerde stapsgewijze wizard met uitleg en hints

Vergelijk het met één enkel document

Vergelijk het met één enkel document

Hiermee kunt u een controle uitvoeren op een paar documenten. U selecteert gewoon het brondocument en gebruikt vervolgens precies deze optie om het andere document te selecteren. Dit is een paarsgewijze controle

Kenmerken van plagiaatdetector originaliteitsrapporten:

Plagiaatverdelingsgrafiek

Plagiaatverdelingsgrafiek

Deze kleurrijke balk geeft alle gedetecteerde en gemarkeerde delen van het document horizontaal of verticaal weer, waardoor een beeld ontstaat van de locatie van de gedetecteerde subdelen

Koptekst originaliteitsrapport

Koptekst originaliteitsrapport

Elk Originaliteitsrapport heeft een koptekst die de belangrijkste informatie over elk gecontroleerd document bevat. Het is een vrij eenvoudig en eenvoudig sleutel-waarde-informatieblok

Originaliteitsrapportmanager

Originaliteitsrapportmanager

Ingebouwde Originality Report Manager maakt eenvoudige navigatie, weergave, filtering, beoordeling en manipulatie van de gegenereerde Originality Reports mogelijk. Back-ups en online delen

Relatiediagram originaliteitsrapport

Relatiediagram originaliteitsrapport

In elk gegenereerd originaliteitsrapport kunt u een 'Originaliteitsrapportrelatie-cirkeldiagram' vinden dat duidelijk het verschil laat zien tussen door AI gegenereerde, geplagieerde, originele en geciteerde onderdelen

Detectievoorinstelling 'Tekst herschrijven'

Detectievoorinstelling 'Tekst herschrijven'

Deze voorinstelling voor tekstvergelijking maakt een 'Lax Matching' mogelijk - het is ideaal om te controleren op vermoedelijke tekstherschrijving. Deze voorinstelling werkt het beste voor zowel 'Arts'-teksten als -documenten

Voorinstelling voor 'Woord-tot-woord match'

Voorinstelling voor 'Woord-tot-woord match'

Het wordt ook wel 'exacte wetenschappen'-voorinstelling genoemd - het zorgt ervoor dat de Plagiaatdetector Tekstvergelijkingsengine de bron exact kan matchen met vermoedelijke kopieën, waardoor valse positieven worden geminimaliseerd