Yurii Palkovskii u landzelela swipimelo swa indasitiri swa PCI DSS

Hi tirhisa vukorhokeri bya oda ya 3rd party leyi sirhelelekeke na leyi tiyisisiweke: BlueSnap na PayPro

Ku landzelela ka hina ka PCI DSS ku tiyisisiwile hi Securitymetrics