Yurii Palkovskii ulaagaalee indaastirii PCI DSS hordofa

Adeemsa ajaja qaama 3ffaa nageenya qabuu fi mirkanaa’e fayyadamaa jirra: BlueSnap fi PayPro

Ulaagaa PCI DSS keenyaa Securitymetrics tiin mirkanaa'eera