Plagiarism Detector Demo Download keessan sekondii tokko booda ni jalqaba:

Plagiarism Detector suuraa demo bilisa

yoo download auto start hin taane link armaan gadii fayyadamaa:

https://cdn4.plagiarism-detector.com/2644/Plagiarism-Detector-Setup.exe

SHA256: 1.1. 0857a42a88f4b0eff47fcc490d2841413c9a214ee0d565560071c3764ecd089a

Sirna PDC Ulaagaalee:

 • Microsoft Windows x64 10/11 (8,7) Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo.
 • Dot Net Framework 4.5 fi isaa ol ta’e
 • Microsoft Office version isa haaraa
 • Intarneetii fayyadamuu
 • Walitti hidhamiinsa broodbaandii
 • Web Browser Ammayyaa: Chrome, Firefox, Edge
 • CPU ammayyaa humna guddaa qabu, RAM 2GB qaba

Nageenya keessaniif dhimmamna!

Plagiarism Detector Asxaa Nageenyaa
Safe Download: Gabaasa VirusTotal isa haaraa argachuu dandeessu [as]

Kun Iddoo Raabsaa Aangoo Qabudha

Imaammata Ulaagaa AdWords tokkoon tokkoon:

Plagiarism Detector guutummaatti balleessuuf:

 • "Start Button" jedhu cuqaasaa.
 • "Sagantaa Hundaa" filadhu.
 • Galmee sagantaa "Plagiarism Detector" filadhu
 • "Uninstall Plagiarism Detector" jedhu filadhu.
 • Yookiin ajaja un-install qofa apps menu irraa fayyadamuu